“Życie jest podróżą, która prowadzi do domu”

Hermann Melville